zaterdag 7 december 2019

Vrijdag 6 december kwam mevrouw Catherine vertellen dat door het slecht weer, Sinterklaas en zijn beste vriend niet op bezoek konden komen.
Ontgoocheld stapten we toch richting de turnzaal... Als we luid genoeg zongen, kon Sinterklaas ons horen en kwam hij toch misschien langs.
UITEINDELIJK kwam onze lieve man ons bezoeken! 

Sfeerbeelden van ons thema in de klas en het bezoek van de Sint kunnen jullie terug vinden bij fotoverslagen.